PrivacyVerklaring

Privacy Verklaring
Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt, beveiligd en vertrouwelijk behandeld. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Snore-Breaker is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Vastleggen en verwerken van gegevens
Door het gebruiken van de Website laat je bepaalde persoonlijke gegevens bij ons achter. Daarbij is onderscheid te maken tussen actief en passief verstrekte (persoons-) gegevens. Actief verstrekte persoonsgegevens zijn de gegevens die je zelf op de Website hebt ingevuld. Als je op de website een bestelling (order) plaatst, worden actief verstrekte persoonsgegevens bewaard.  Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die bij het surfen over de Website automatisch worden opgeslagen, zonder dat je je daar wellicht van bewust bent. Daarbij kun je denken aan het IP-adres, het besturingssysteem van je computer en de browser die je gebruikt. Door de website uitsluitend te raadplegen worden alleen passief verstrekte persoonsgegevens bewaard. Door op een bewuste manier gebruik te maken van de website, heb je grotendeels zelf in de hand welke persoonsgegevens je aan ons verstrekt. In het geval van (een vermoeden van) fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
Wij slaan persoonsgegevens op die voor een bestelling noodzakelijk zijn. Na het bestellen bewaren wij de opgegeven persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij bewaren deze gegevens zodat wij je kunnen contacteren in het kader van de afhandeling van de bestelling.
Wij zullen de gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die je met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

E-mail en formulieren
Als je een formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze  diensten en aanverwante zaken.
Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kun je richten aan info@snore-breaker.com.

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63513943.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 april 2015.